Новини

12.09.2018

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) З ПРОДАЖУ МАЙНА ПАТ БАНК «КОНТРАКТ» ТА ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» 19.09.2018 Р. НА ТОРГОВЕЦЬ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (голандського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі

ПАТ Банк «Контракт» та ПАТ «Енергобанк» 

                                

№ лоту

Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення

Початкова (стартова) ціна лоту, грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства)

Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ) (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства)

Публічний паспорт активу (посилання)

48-1

Облігації ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРІЙКА КАПІТАЛ» (Серія В, UA4000179832) в загальній кількості 40 268 шт., а саме: ПАТ Банк «Контракт» в кількості 21 868 шт.; ПАТ «Енергобанк» в кількості 18 400 шт.

19.09.2018 - 40 268 000,00

8 053 600,00

165311

 

                                                                                                                                                                                                                                                    

     

Номер та дата рішення Фонду про затвердження умов продажу активів

     

     

№ 2030 від 19.07.2018 р.

     

     

Організатор відкритих торгів (аукціону)

     

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»

Адреса: Україна, 01030 м. Київ,  вул. Богдана Хмельницького, будинок 19-21

Ліцензія НКЦПФР серії АЕ № 263018 на професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами брокерська діяльність, видана «11» квітня 2013 року, строк дії - необмежений

Україна, 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19-21

Тел.: +38 (044) 220 01 20
Факс: +38 (044) 220 16 25

info@icu.ua

На ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»,

Сайт: http://fbp.com.ua

Телефон: +38 (056) 373-9594, Тел./Факс: +38 (056) 373-9594

E-mail: info@fbp.com.ua

Адрес: 49000, Дніпропетровська  обл. .м. Дніпро, вул. Воскресенська, 

     

Учасники відкритих торгів (аукціону)

     

     

Торгівці цінними паперами – члени ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА». Особи, які не є членами Біржі, та мають намір взяти участь у Відкритих Торгах (Аукціоні), повинні укласти відповідні договори з професійними учасниками ринку цінних паперів, які є членами Біржі

     

     

Розмір гарантійного внеску

     

     

5% (п`ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів

     

     

Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону)

     

     

Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку аукціону у розрізі лотів або якщо на участь у відкритих торгах (аукціоні) було зареєстровано лише одного учасника.

     

Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску

     

     

Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок  організатора відкритих торгів (аукціонів) - ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»

     

Крок аукціону

     

     

1% (один) відсоток від початкової ціни реалізації лотів

     

     

Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних

     

     

Ознайомитись з активом можливо на Інтернет - портал www.smida.gov.ua - єдиний інформаційний масив даних про емітентів цінних паперів (офіційний сайт НКЦП та ФР для публікації публічної інформації про емітентів цінних паперів ).

Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу на наступні адреси:

1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: clo@fg.gov.ua;

2) ПАТ БАНК «КОНТРАКТ» 04071, м. Київ, вул. Воздвиженська, 58, т. (044) 537-62-88; (044) 537-61-05, (050) 353-76-31, електронна адреса: clients@kontrakt.ua

 3) ПАТ «Енергобанк», м. Київ, вул. Лютеранська, 9/9, тел. (044)201-69-12 та електронною поштою: sales@energobank.com.ua   

     

Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом

     

1) ПАТ Банк «Контракт» Белякова О.Ю. телефон: (044) 537-62-88, (044) 537-61-05, (050) 353-76-31, місцезнаходження: м. Київ, вул. Воздвиженська, 58, адреса електронної пошти: clients@kontrakt.ua

2) ПАТ «Енергобанк» Козлов Олександр тел.(044)201-69-12,  м. Київ, вул. Лютеранська 9/9, aakozlov@energobank.com.ua

     

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)

     

     

19.09.2018

     

     

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

     

     

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) по кожному лоту вказується на веб-сайті організатора торгів - ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА» http://fbp.com.ua

     

     

Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні)

     


     

Починаючи з дня публікації цього оголошення, кінцевий термін подання замовлень на придбання цінних паперів на аукціоні згідно регламенту фондової біржі – організатора торгів не пізніше 15 години робочого дня, що передує даті проведення відкритих торгів (аукціону), а саме: 19. 09.2018 р. до 15:00     

     

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

     

     

Фондова біржа - ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»  http://fbp.com.ua

     

Кінцева дата перерахування гарантійного внеску

     

   

До 15-ї години робочого дня, що передує даті  проведення відкритих торгів (аукціону), а саме: 19.09.2018 р. до 15:00

Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій.     
     

     

Розмір реєстраційного внеску

     

     

Реєстраційний внесок відсутній.

     

     

Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна (активів) банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону.

            

            

Вернуться к списку