Новини

14.03.2018

Результати інвентаризації майна та формування ліквідаційної маси_

Рішенням виконавчої дирекції Фонду № 5058 від 16.11.2017  затверджено  ліквідаційну масу ПАТ Банк «Контракт» станом на 01 лютого 2016 року з урахуванням змін станом на 01.11.2017:

-       Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) –   432 930 449,22 грн.;                                                                                                                                                                                                                                                

-       Оціночна вартість –  257 690 758,15 грн.

Після затвердження інвентаризації активів банку та акту формування ліквідаційної маси, у результаті проведеної роботи, були виявленні активи у вигляді основних засобів та простроченої дебіторської заборгованості, що не були включені до складу ліквідаційної маси Банку.

Згідно з п. 4.16 глави 4 розділу V Положення проведена незалежна оцінка виявлених активів. Отримано звіт про оцінку активів неплатоспроможного банку ПАТ Банк «Контракт», складеного Товариством з обмеженою відповідальністю «КАНЗАС РІАЛ ЕСТЕЙТ» (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності ФДМ України  №131/16 від 15.02.2016р.)

У зв’язку з виявленням майна, що не було включено до ліквідаційної маси та на підставі п. 4.14 глави 4 розділу V Положення, з метою достовірності переліку майна Банку, що входить до його ліквідаційної маси, уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ Банк «Контракт» було складено акт про формування ліквідаційної маси станом на 01 лютого 2016 року з урахуванням змін на 01 січня 2018 року  (щодо основних засобів та простроченої дебіторської заборгованості (затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду № 647 від 05.03.2018 року)).

Складові ліквідаційної маси станом на 01 лютого 2016р. з урахуванням змін на 01 січня 2018р. (щодо основних засобів та простроченої дебіторської заборгованості):

Група активів (ліквідаційної маси)

Балансова вартість активів станом на 01.02.2016 з урахуванням змін на 01.01.2018

Ринкова вартість активів станом на 01.02.2016 з урахуванням змін на 01.01.2018

(грн.)

(грн.)

1.

Каса та накопичувальний рахунок в НБУ

30 626 624,88

30 626 624,88

2.

Інвестиційні, ювілейні та сувенірні монети

Х

Х

3.

Кошти в інших банках

4 466 325,34

4 466 325,34

4.

Кредити, надані юридичним особам

167 049 528,71

53 026 845,99

5.

Кредити, надані фізичним особам

31 367 661,73

5 358 251,00

6.

Цінні папери та інші фінансові інструменти, корпоративні права

85 512 501,52

19 114 139,63

7.

Дебіторська заборгованість

23 716 951,93

21 068 486,98

8.

Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, необоротні активи утримувані для продажу

90 969 957,46

124 212 098,33

9.

Бланки векселів

264,00

X

10.

Бланки грошових чекових книжок

226,00

X

 

Всього:

433 710 041,57

257 872 772,15

Уповноважена особа Фонду

гарантування вкладів фізичних осіб

на ліквідацію ПАТ Банк «Контракт»                                               В.М.Шкурко

Вернуться к списку