Новости

04.10.2019

Результати інвентаризації майна та формування ліквідаційної маси_

          Рішенням виконавчої дирекції Фонду № 447 від 31.03.2016 затверджено  ліквідаційну масу ПАТ Банк «Контракт» станом на 01 лютого 2016 року. Рішенням виконавчої дирекції Фонду № 258 від 04.02.2019 затверджено  ліквідаційну масу ПАТ Банк «Контракт» станом на 01 лютого 2016 року з урахуванням змін станом на 08.01.2019:

-          Балансова вартість (без врахування резервів та переоцінки) –   440 917 499,32 грн.;                                                                                                                                                                                                                                                

-          Оціночна вартість –  257 947 060,16 грн.

Після затвердження акту за результатами інвентаризації та формування ліквідаційної маси станом на 01.02.2016 з урахуванням змін станом на 08.01.2019 р. були виявлений актив (частка в статутному капіталі іншої юридичної особи), який не був облікований на балансі станом на 01.02.2016 року та не був включений до складу ліквідаційної маси. Станом на 25.09.2019 року вищевказаний актив  обліковується на балансі.

Згідно з п. 4.16 глави 4 розділу V Положення проведена незалежна оцінка виявленого активу. Отримано звіт про незалежну оцінку активу неплатоспроможного банку ПАТ Банк «Контракт», складеного Товариством з обмеженою відповідальністю «Північно-Східна консалтингова група» (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності №135/19 від 19.02.2019р.).

У зв’язку з виявленням майна, що не було включено до ліквідаційної маси та на підставі п. 4.14 глави 4 розділу V Положення, з метою достовірності переліку майна Банку, що входить до його ліквідаційної маси, уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ Банк «Контракт» було складено акт про формування ліквідаційної маси станом на 01 лютого 2016 року з урахуванням змін на 25 вересня 2019 року  (щодо частки в статутному капіталі іншої юридичної особи (затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду № 2487 від 30.09.2019 року)).

Складові ліквідаційної маси станом на 01 лютого 2016р. з урахуванням змін на 25 вересня 2019 року (щодо частки в статутному капіталі іншої юридичної особи):

Група активів (ліквідаційної маси)

Балансова вартість активів станом на 01.02.2016 з урахуванням змін на 25.09.2019

Ринкова вартість активів станом на 01.02.2016 з

урахуванням змін на 25.09.2019

(грн.)

(грн.)

1.

Каса та накопичувальний рахунок в НБУ

30 626 624,88

30 626 624,88

2.

Інвестиційні, ювілейні та сувенірні монети

Х

Х

3.

Кошти в інших банках

4 466 325,34

4 466 325,34

4.

Кредити, надані юридичним особам

172 797 337,66

53 026 845,99

5.

Кредити, надані фізичним особам

31 367 661,73

5 358 251,00

6.

Цінні папери та інші фінансові інструменти, корпоративні права

85 522 987,02

19 128 139,63

7.

Дебіторська заборгованість

25 176 569,73

21 142 406,71

8.

Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, необоротні активи утримувані для продажу

90 969 957,46

124 212 098,33

9.

Бланки векселів

264,00

X

10.

Бланки грошових чекових книжок

226,00

X

11.

Цінності та документи в підзвіті

31,00

368,28

 

Всього:

440 927 984,82

257 961 060,16

 

Уповноважена особа Фонду

гарантування вкладів фізичних осіб

на ліквідацію ПАТ Банк «Контракт»                                               О.В.Коваленко

 

Вернуться к списку