Новости

09.04.2019

Звіт про виплати та надходження ПАТ Банк "Контракт" станом на 01.04.2019

Інформація про розрахунки з кредиторами (тис. грн)

Надходження(тис. грн)

 
1 черга 2 черга 3 черга 4 черга 5 черга 6 черга 7 черга 8 черга 9 черга 10 черга

Погашення

заборгованості

за кредитами (тис. грн)

Реалізація

майна

Банку

Інші

надходження

(погашення

та доходи

за цінними

паперами,

оренда,

погашення

дебіторської

заборгованості,

повернення коштів

з коррахунків,

в т.ч. гарантованого

депозиту, штрафи/пені

тощо)

 
Всього

в тому

числі

за

рахунок

надходження

коштів від ДВС

 
 
    58 500               57 342.99 0.00 23 017.69 3 253.88  

Вернуться к списку